Contact

De wielerronde is alleen mogelijk met steun van deelnemers, vrijwilligers en vrijwillige bijdragen. Naast de bijdragen van de bedrijven staan wij natuurlijk graag open voor giften van particulieren. Elke gift is van harte welkom en kan worden overgemaakt op NL68RABO 0138090262 t.n.v. Wielerronde Obdam, onder vermelding van: Vriend van de Wielerronde.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen via: info@wielerrondeobdam.nl