Contact

Wij houden graag goed contact met alle betrokken partijen.

De wielerronde is alleen mogelijk met steun van deelnemers, vrijwilligers en vrijwillige bijdragen. Naast de bijdrage van de bedrijven staan wij natuurlijk ook open voor giften van particulieren, voelt u vrij om een bedrag over te maken op NL68RABO 0138090262 t.n.v. Wielerronde Obdam, ondervermelding van: Vriend van de Wielerronde.

Voor vragen en opmerkingen neem contact met ons op via het mailadres: info@wielerrondeobdam.nl